top of page

Algemenevoorwaarden

 

De foto’s en teksten op fotografiesybrandy.wix.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Fotografie Sybrandy. Ondanks de uiterste zorg die Fotografie Sybrandy aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. Fotografie Sybrandy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

Fotografie Sybrandy behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze site

Personen, instellingen of organisaties, die vinden dat geplaatste foto’s of teksten op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of anders, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. Wij zullen deze fotografie of teksten, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, zo spoedig mogelijk van de website verwijderen.

 

Copyright

 

Op al het werk van Fotografie Sybrandy zit een copyright.

Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via Oypo mijn foto’s e.d. aanschaffen of kun je contact opnemen met Fotografie Sybrandy.

Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

bottom of page